Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

09:09
4376 ac89 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaIriss Iriss
nables
09:09
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
nables
09:09
nables
09:09
nables
09:08
5884 458a 500
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely
nables
09:07
5930 4b0e
Reposted fromoutoflove outoflove vianowaay nowaay
nables
09:07
5928 59d9 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianowaay nowaay
nables
09:07
nables
09:07
6216 b0e1
09:06
7902 8ce3 500

usasheeran:

sheeriosnotcheerios:

Yet another great twitter convo

It gets better

image

nables
09:06
nables
09:06

November 14 2017

21:19
21:19
nables
21:19
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
nables
21:18
5865 2a08 500
Reposted fromalize alize viahighheels highheels
nables
21:16
3378 e7db 500
Reposted fromprzegrany przegrany viathesmajl thesmajl

November 13 2017

nables
19:40
Reposted frombluuu bluuu viaweruskowa weruskowa
nables
17:40
5194 c185 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaweruskowa weruskowa

November 12 2017

nables
14:26

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl