Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

nables
08:34
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
nables
08:31
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaskrzacik skrzacik
nables
08:31
0531 5d5d 500
Reposted fromsavatage savatage viaskrzacik skrzacik
nables
08:30
8473 4039
Reposted fromonlyman onlyman viaalensztajn alensztajn

April 21 2018

nables
14:39
nables
06:35
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viaskrzacik skrzacik
nables
06:35
1282 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

April 19 2018

nables
17:54
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
nables
17:53
16:42
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile viaweruskowa weruskowa
nables
09:49
7457 53a9
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viasilence89 silence89
nables
09:48
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89
nables
09:48
nables
09:46
3299 7d5c
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
nables
09:43
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
nables
09:43
9170 a72a
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaweruskowa weruskowa
nables
09:40
7213 78d2 500
Reposted frominto-black into-black viaweruskowa weruskowa

April 17 2018

nables
17:43
6119 3279
Reposted fromskrzacik skrzacik viaBrainy Brainy
nables
17:43
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaBrainy Brainy
nables
17:43
8538 cfd0 500
Reposted fromheroes heroes viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl